logo

Minęły dwa lata od przystąpienia Polski do programu WHO „Higiena Rąk To Bezpieczna Opieka”. Od tego czasu do programu przystąpiły 93 placówki w naszym kraju. Sukces? Krok w dobrą stronę? Co dalej? Zapraszamy na konferencję „Dzień Higieny Rąk”, która  będzie perspektywicznym spojrzeniem na minione dwa lata i jednocześnie ma pokazać, jak skuteczna jest strategia WHO.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie światowej sławy epidemiolog, twórca globalnego programu „Clean Care is Safer Care” – profesor Didier Pittet, z Genewy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty wdrażania programu. Polskie szpitale podzielą się swoimi doświadczeniami i wynikami. Oprócz gościa specjalnego ze Światowej Organizacji Zdrowia w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, jak i specjaliści z placówek medycznych w całym kraju oraz goście z zagranicy.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

„I wish Poland good luck and give all my support for your fantastic challenge” – Didier Pittet, Genewa 2014r.


zdj-2Szwajcarski naukowiec, epidemiolog. Kieruje Programem Zwalczania Zakażeń oraz Ośrodkiem Bezpieczeństwa Pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Od 2005 roku z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia stoi na czele Globalnego Programu Bezpieczeństwa Pacjenta „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka” oraz Afrykańskiego Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Pacjenta. Od 1992 roku prowadzi badania w zakresie epidemiologii i chorób zakaźnych. Zespół kierowany przez prof. Pitteta stworzył koncepcję „Genewskiego modelu rąk”, to wieloaspektowa strategia oparta na edukacji, dostrzeżeniu okazji do praktykowania higieny rąk oraz informacji zwrotnej na temat postępowania personelu. Kluczową rolę odegrało w niej wprowadzenie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w miejscu sprawowania opieki nad chorym, którą to praktyką zastąpiono mycie rąk przy umywalce. W ten sposób ominięto ograniczenie czasowe związane z dotychczasową metodą. Koncepcja profesora bazuje na naukach społecznych, by umożliwić zrozumienie czynników mających wpływ na zachowanie pracowników opieki zdrowotnej. Genewska metoda wykazuje się wysoką skutecznością, pozwala na redukcję zakażeń szpitalnych nawet o 50%.

patronat