logo

PROGRAM KONFERENCJI „Dzień Higieny Rąk”

CZWARTEK 23.04.2015
Airport Hotel Okęcie

 

Do godz. 10.30  Przyjazd, rejestracja uczestników (Recepcja konferencji)

10.30 – 10.50     Powitanie i wprowadzenie (CMJ, WHO, SHL, PSPE)

10.50 – 11.50     Clean Care is Safer Care

                                   prof. Didier Pittet

11.50 – 12.05     Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka

                                  Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

12.05 – 12.40     Wyniki realizacji Programu WHO w polskich szpitalach

                                   dr Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

12.40 – 13.20     Rola pielęgniarki epidemiologicznej przy wdrażaniu strategii WHO w szpitalu

                                   Aleksandra Mączyńska, University Hospital Galway, Irlandia

13.20 – 14.20     Studium przypadku polskich szpitali

         1.  Jak skutecznie obserwować

          Bożena Prządka, Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

        2. Program edukacyjny higieny rąk WHO – doświadczenia własne

         Katarzyna Mikowska, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

        3. Wdrożenie 5 Momentów Higieny Rąk – doświadczenia własne

         Katarzyna Sołtys, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

        4. Program higieny rąk w Szpitalu Bielańskim

         Katarzyna Pawlik, Lidia Okowińska, prof. dr hab. n.med. Teresa Jackowska – Szpital Bielański w Warszawie

14.20 – 15.20     Lunch

15.20 – 16.20     Debata przy okrągłym stole

16.20 – 16.45     Zaangażowanie w akcję 5 MAJA  –  prezentacja materiałów WHO

                                   prof. Didier Pittet

16.45 – 17.00     Pytania i odpowiedzi

17.00 – 17.15     Podsumowanie

patronat